Beställ tryckta tidtabeller

Här kan du utan kostnad beställa utskrivna linjetidtabeller för enstaka linjer. Tidtabellerna du beställer skrivs ut i A4-format och skickas till den adress du anger. Beräknad leveranstid är cirka tio dagar.

Filters Sort
Linje
Linjesträckning
PDF
Antal
1
Stockholm - Vaxholm
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
2
Stockholm - Höganäs - Vaxholm
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
2
Stockholm - Nacka - Gåshaga - Vaxholm
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
3
Stockholm - Vaxholm - Norra Lagnö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
3
Stockholm - Vaxholm - Skogsö - Norra Lagnö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
4
Stockholm - Vaxholm - Ramsösund
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
4
Stockholm - Vaxholm - Tynningö - Ramsö - Rindö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
5
Stockholm - Vaxholm - Stegesund - Vikingsborg
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
5
Stockholm - Vaxholm - Stegesund - Vikingsborg
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
7
Stockholm - Vaxholm - Lindalssundet - Lillsved
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
7
Stockholm - Vaxholm - Lindalssundet - Lillsved
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
8
Stockholm - Vaxholm - Saxaröarna
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
8
Stockholm - Vaxholm - Saxaröarna
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
9
Stockholm - Vaxholm - Mjölkö - Fåglarö - Ljusterö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
9
Stockholm - Vaxholm - Mjölkö - Ljusterö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
11
Stockholm - Vaxholm - Grinda - Boda - Gällnö - Sollenkroka
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
11
Stockholm - Vaxholm - Boda - Sollenkroka
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
12
Stockholm - Vaxholm - Edö/Åsättra - Norra Ingmarsö - Finnhamn - Husarö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
12
Stockholm-Vaxholm/Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
13
Stockholm - Vaxholm - Svartsö - Södra Ingmarsö - Finnhamn - Husarö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
13
Stockholm - Vaxholm - Boda - Södra Ingmarsö - Husarö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
14
Stockholm - Vaxholm - Sollenkroka - Möja
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
14
Stockholm - Vaxholm - Sollenkroka - Stavsudda - Möja
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
15
Stockholm - Vaxholm - Sandhamn
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
16
Stavsnäs - Sandhamn - Hagede
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
16
Stavsnäs - Runmarö - Sandhamn - Hagede
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
17
Stavsnäs - Nämdö - Stavsnäs/Saltsjöbaden-Stockholm
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
17
Stavsnäs - Nämdö - Mörtö - Saltsjöbaden
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
18
Stockholm - Saltsjöbaden - Tyresö - Dalarö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
18
Stockholm - Saltsjöbaden - Tyresö - Kalvholmen
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
19
Stockholm - Saltsjöbaden - Dalarö - Fjärdlång - Utö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
19
Stockholm- Dalarö - Ornö (östra sidan)
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
20
Dalarö - Ornö - Utö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
20
Dalarö - Ornö (västra sidan) - Utö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
21
Årsta brygga - Utö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
21
Årsta brygga - Utö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
22
Nynäshamn - Nåttarö - Ålö
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
22
Nynäshamn - Nåttarö - Ålö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
23
Stavsnäs - Runmarö (Styrsvik)
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
23
Stavsnäs - Runmarö
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
24
Stockholm - Vaxholm - Blidösundet
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
24
Stockholm - Vaxholm - Blidösundet
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
25
Solö - Hemmarö - Furusund
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
25
Solö - Hemmarö - Furusund
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
26
Stockholm - Vaxholm -Norrsund - Rödlöga
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
26
Stockholm - Vaxholm - Söderöra - Svartlöga - Rödlöga
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
27
Stockholm - Vaxholm - Norrsund/Furusund - Arholma
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
27
Stockholm - Vaxholm - Gräskö - Fejan - Arholma
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
28
Furusund - Östernäs - Rödlöga
Gäller:
2021-04-12
till
2021-06-24
28
Furusund - Gräskö - Söderöra - Svartlöga - Rödlöga
Gäller:
2021-06-25
till
2021-08-15
1 2